Algemene informatie

WIE MAG ER MEEDOEN?
De KinderVakantieWeek is een activiteit voor alle kinderen van de basisscholen uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek, of basisschoolkinderen die in Heeswijk-Dinther of Loosbroek wonen.
Jongere broertjes of zusjes kunnen tegen een kleine vergoeding van €3,00 per dag meekomen en meedoen, wanneer een ouder als vrijwilliger meehelpt.

DOELSTELLING
Tijdens de KinderVakantieWeek is het de bedoeling om kinderen een zo leuk mogelijke week te bezorgen. Deze week moet voor alle kinderen en ouders toegankelijk zijn. Hiervoor proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden. De kosten per zijn €18,50.
Het is de bedoeling dat kinderen spelen om elkaar te leren kennen en om met elkaar leuke activiteiten te ondernemen. De medewerkers helpen een handje, houden toezicht en sturen bij waar nodig. Bovendien hebben de medewerkers en de kinderen samen de verantwoordelijkheid om er een plezierige en sportieve week van te maken.

ORGANISATIE
De KinderVakantieWeek is georganiseerd door Stichting RANJA. Dit is een stichting die naast de KVW ook De Roefeldag en De Survival met Koningsdag organiseert.
De algemene leiding is in handen van het bestuur van de stichting. Zij proberen de randvoorwaarden te creëren voor de verschillende werkgroepen per leeftijdscategorie.

DATA & LOCATIE
De KinderVakantieWeek is dit jaar van 13 augustus t/m 17 augustus. In Heeswijk-Dinther op het terrein van Ruitersportvereniging De Valianten aan de Heibloemsedijk. In Loosbroek op terreinen aan de Schaapsdijk en Donatusstraat.

RESPECT
Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. De KinderVakantieWeek draait om plezier voor alle deelnemers. Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders/verzorgers hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan de KinderVakantieWeek te ontzeggen.

Ernstig gedrag wordt aangemerkt als:

  • bedreiging en/of gebruik van geweld;
  • het bewust verwonden/letsel toebrengen aan medekinderen;
  • bewust aanbrengen van schade/vernielingen;
  • wapens bij zich hebben met de bedoeling te gebruiken voor bedreiging of geweld;
  • onzedelijk betasten en/of aanranden.

AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan de KinderVakantieWeek geschiedt op eigen risico. Stichting RANJA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukjes, beschadigingen, diefstal en/of verlies van goederen en spullen.