Medewerkers/vrijwilligers


Op deze pagina vind je alle informatie voor medewerkers en vrijwilligers.

AANWEZIGHEID
Alle vrijwilligers zijn ieder dag om 09.30 uur welkom, tenzij anders afgesproken. Op het eind van de dag kan door de organisatie verzocht worden om eventuele hulp bij het opruimen of om een evaluatie, zodat wij ons programma kunnen blijven verbeteren.

ETEN & DRINKEN
Ook vrijwilligers worden iedere dag voorzien van een versnapering bij de lunch. Ook aan hen wordt gevraagd geen dranken/frisdranken en snoep mee te nemen. Koffie, thee en ranja is vrij verkrijgbaar voor de vrijwilligers.

INFORMATIE-AVOND & MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Voor HD is er op vrijdagavond 9 augustus, vóór de KVW een informatieavond voor alle stagiaires en eventueel voor de leiding, om 19.00 uur op het KVW terrein in Heeswijk bij de Valianten.  

In Loosbroek is er op deze vrijdagavond voor de KVW een informatieavond voor alle stagiaires en leiding van de onderbouw om 20.00 uur in de tent aan de Donatussstraat.

Tijdens deze avond kunnen er geen vragen worden gesteld over de groepsindeling. Het gaat hier puur over algemene informatie.
In Loosbroek is er op vrijdagavond voor de KVW een informatieavond voor alle stagiaires en leiding van de onderbouw om 20.00 uur in de tent aan de Donatussstraat.

EVALUATIE

We doen er alles aan om de KVW zo goed mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk blijven er weleens zaken liggen, of lopen ze niet zoals gepland. Wanneer u tips of tops heeft, kom dan gerust naar een van de bestuursleden, te herkennen aan de oranje polo’s, of stuur een mailtje naar info@stichting-ranja.nl

ROKEN
Het is verboden om in de bossen en in de buurt van de kinderen te roken. In Loosbroek kan er gerookt worden naast de tent. In HD mag er gerookt worden op het terras, voor het honk van de Valianten.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan bepaalde basisafspraken houdt tijdens de week, volgen hieronder een aantal aandachtspunten.

 • Zorg ervoor dat kinderen nooit alleen worden achtergelaten, ook niet bij de eigen hut.
 • Zorg ervoor dat kinderen niet over het terrein gaan rondzwerven.
 • Kom bij ongelukjes altijd naar de EHBO bij de tent of het vrijwilligershonk.
 • Aan het eind van de dag moet al het materiaal teruggebracht worden naar de materiaalcontainer. Denk hierbij ook aan de ranjakannen.
 • Er mogen geen spijkers in de bomen worden geslagen, gebruik hiervoor touw!
 • Laat geen rotzooi achter, laat het terrein netjes.
 • Vrijwilligers kunnen hun spullen in Loosbroek in de tent, en bij HD in het vrijwilligershonk kwijt, op de hiervoor aangewezen plaatsen.
 • Mochten er problemen zijn, ga dan naar één van de mensen van de organisatie.
 • Zorg dat je een goed voorbeeld bent voor alle deelnemende kinderen.
 • Kinderen mogen alleen materiaal bij de container halen samen met iemand van de leiding.
 • Roken? Niet bij de kinderen en niet in de bossen. Doe dit in Loosbroek alleen naast de vrijwilligerstent of in HD op het terras van het vrijwilligershonk.
 • Kikkers in de Heeswijkse bossen willen graag met rust gelaten worden. Laat kinderen ze dus niet opjagen en ga ze niet vangen.