Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Stichting Ranja omgaat met persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de wettelijke regels hieromtrent in acht worden genomen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Algemeen geldt dat Stichting Ranja zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

In dit bestand kunt ons volledig Privacy Statement vinden.